Ryggveien 76A

Arbeidet som vi utførte: Grunnarbeider for ny stedstøpt forstøtningsmur Etablering av granittkantstein mellom vei og gårdsrom Sluker og Acodrain Asfaltarbeid

Read More

Skifervegen 14

Arbeidet som vi utførte: Fjerning av eks. mur og utgraving for ny mur Etablering av natursteins mur av type «Sirevåg stein» Legging av elvestein i skråning Beplanting av hekk

Read More

Dr. Martha Persens gate 18 – Grunn- og betongarbeid

Arbeidet som vi utførte: Fjerning av eks. vegetasjon og buskas Utgraving for hagestue med tilhørende plattinger. Utgraving for betongmur Støp av betongmur for etablering av tregjerde i ytterkant av hage Senking av eks. plen og etablering av ferdigplen Etablering av belegningsstein, hageheller og kubbemur

Read More

Vestre Svanholmen 3 og 5

Oppdragsgiver: Vest Betong AS Beskrivelse: Grunnarbeid for bygg og opparbeidelse av utomhus. Kundeuttalelse: «Byggeprosjekt Vestre Svanholmen 3, 5 (Forus) var et prosjekt med ca 16 mål inkl to store næringsbygg med tilknytning av offentlige vann og avløpssystemer og opparbeidelse av tomt. Fordrøyningen skulle ivaretas med permabelt dekke, slisserenner over pukklag og dette i sin helhet…

Read More