Skifervegen 14

Arbeidet som vi utførte:

Fjerning av eks. mur og utgraving for ny mur

Etablering av natursteins mur av type «Sirevåg stein»

Legging av elvestein i skråning

Beplanting av hekk