Dr. Martha Persens gate 18 – Grunn- og betongarbeid

Arbeidet som vi utførte:

Fjerning av eks. vegetasjon og buskas

Utgraving for hagestue med tilhørende plattinger.

Utgraving for betongmur

Støp av betongmur for etablering av tregjerde i ytterkant av hage

Senking av eks. plen og etablering av ferdigplen

Etablering av belegningsstein, hageheller og kubbemur