Vestre Svanholmen 3 og 5

Oppdragsgiver: Vest Betong AS

Beskrivelse: Grunnarbeid for bygg og opparbeidelse av utomhus.

Kundeuttalelse:

«Byggeprosjekt Vestre Svanholmen 3, 5 (Forus) var et prosjekt med ca 16 mål inkl to store næringsbygg med tilknytning av offentlige vann og avløpssystemer og opparbeidelse av tomt.

Fordrøyningen skulle ivaretas med permabelt dekke, slisserenner over pukklag og dette i sin helhet en krevende jobb med nøyaktighet i fall og høyder mot 2 store næringsbygg.

GH Entreprenør utførte denne jobben etter medgått avtale , effektivt og ryddig med en god samarbeidsvilje til felles mål.

Opplever at et så nystartet entreprenør selskap innehar kompetanse som trygger utførelsen i prosjektet og klarer å holde fremdrift»