Ryggveien 76A

Arbeidet som vi utførte:

Grunnarbeider for ny stedstøpt forstøtningsmur
Etablering av granittkantstein mellom vei og gårdsrom
Sluker og Acodrain
Asfaltarbeid