Vår miljøpolicy

GH Entreprenør AS erkjenner at vår virksomhet påvirker miljøet, og vi tar derfor miljøansvar på alvor. Vi har nedfelt følgende retningslinjer knyttet til miljø, i forbindelse med vår pågående sertifiseringsprosess:

GH Entreprenør AS skal fremstå som en miljøvennlig bedrift, og vi jobber for å redusere miljøbelastningen ved å benytte produkter som medfører lavest mulig miljøpåvirkning.

Vi har som mål å minimalisere helserisikoen på arbeidsplassen.

Miljøopplysninger vil være allment tilgjengelige på våre nettsider, inkludert miljødeklarasjoner og miljørapporter.

Vi har stort fokus på god og forsvarlig behandling av avfall på byggeplassene, gjenbruk og resirkulering.

Vi informerer åpent og saklig om hvordan vi håndterer vårt miljøansvar.

Vi driver en sunn og langsiktig bærekraftig virksomhet, preget av ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet. Alle som kjøper våre tjenester, kan være trygge på at deres innvirkning på miljøet er tatt i betraktning. På samme måte vil våre kunder få kunnskap om produktenes opprinnelse, kvalitet og hvordan de påvirker mennesker og miljø.

Vi gir korrekt og etterprøvbar miljøinformasjon om produkter som brukes i vår produksjon.

Vi jobber systematisk med å forbedre våre arbeidsprosesser, og behovet for å ivareta behovene til ansatte, aksjonærer, kunder og samfunnet som helhet er en styrende faktor. Vårt kvalitetssikringssystem dokumenterer vårt arbeid med dette.