HMS-erklæring

Vi i GH Entreprenør AS er forpliktet til å skape og opprettholde en arbeidsplass som er trygg og sunn for våre ansatte, underleverandører, besøkende og allmennheten. Vi tar vår rolle i å beskytte mennesker, miljø og samfunn på alvor og følger nøye med på utviklingen innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Som del av vår forpliktelse til HMS, forplikter vi oss til følgende:

  • Å etterleve alle gjeldende HMS-lover, forskrifter og standarder på alle områder av virksomheten vår.
  • Å vurdere HMS-konsekvensene av alle virksomhetsbeslutninger, inkludert innkjøp, planlegging og utførelse av prosjekter.
  • Å gjennomføre risikovurderinger og iverksette tiltak for å redusere eller eliminere risiko for skade eller sykdom på arbeidsplassen.
  • Å tilby våre ansatte og underleverandører opplæring, utstyr og verktøy som trengs for å utføre jobbene sine trygt og effektivt.
  • Å rapportere og undersøke alle HMS-henvendelser og lære av dem for å hindre at liknende hendelser skjer i fremtiden.
  • Å kontinuerlig forbedre vår HMS-prestasjon gjennom måling, evaluering og tilbakemelding.
  • Å engasjere alle ansatte og underleverandører i vårt HMS-arbeid og sørge for at alle har en aktiv rolle i å opprettholde en trygg og sunn arbeidsplass.

Vi i GH Entreprenør AS ser på HMS som en integrert del av vår virksomhet og vil jobbe hardt for å opprettholde en høy standard for HMS. Vi er åpne for forslag og tilbakemeldinger fra våre ansatte, kunder, underleverandører og andre interessenter for å hjelpe oss med å forbedre vår HMS-prestasjon.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår HMS-erklæring, ta gjerne kontakt med oss på post@ghentreprenor.no eller 902 45 146